Budując nową „Zakopiankę” niszczył starą

03.11.2020.

W dniu 03.11.2020 w trakcie patrolowania dróg krajowych, małopolscy inspektorzy zauważyli samochód ciężarowy 4 osiowy poruszający się „Zakopianką”, którym przewożone było kruszywo na budowę nowej drogi na odcinku Rabka Zdrój – Nowy Targ, co do którego zachodziło podejrzenie, że pojazd może być nienormatywny.

Podejrzenie inspektorów potwierdziło się. W wyniku ważenia stwierdzono przekroczenie nacisku osi pojedynczej nienapędowej o 0,9t., podwójnej napędowej o 8,3t. i przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej o 13,8t. Pojazd ważył 47,9t.

W wyniku kontroli na kierującego nałożono mandat karny 500 zł, a na przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą 16000 zł. Dodatkowo za brak ważnej legalizacji tachografu nałożono karę 1000 zł (ostatnia kalibracja tachografu została wykonana w 2015 roku).

Ponadto, na okoliczność przeładowanego pojazdu wszczęto także postępowanie administracyjne wobec załadowcy zagrożone karą pieniężną w wysokości 15000 zł.