Ciężkie drewno

16.05.2023.

Małopolscy inspektorzy w dniu 16 maja br., w miejscowości Morawica (autostrada A4) został zatrzymany do kontroli zespół pojazdów należący do polskiego przewoźnika (w chwili zatrzymania realizowany był międzynarodowy transport drogowy rzeczy, tj. drewna z korą).

W związku z podejrzeniem, że pojazd może być nienormatywny dokonano jego ważenia, które wykazało:

  • rzeczywistą masę całkowitą: 52,55 t, zatem przekraczającą wartość dopuszczalną wynoszącą 40 t, o wartość 12,55 t, tj. o 31,38%;
  • rzeczywisty nacisk pojedynczej osi napędowej wynoszący 13,60 t, zatem przekraczający wartość dopuszczalną wynoszącą 11,5 t, o wartość 2,10 t, tj. o 18,26%;
  • rzeczywisty nacisk potrójnej osi nie napędowej naczepy wynoszący 31,10 t, zatem przekraczający wartość dopuszczalną wynoszącą 24,00 t, o wartość 7,10 t, tj. o 29,58%.

Wobec powyższego wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną w wysokości 15000 zł.