Dużo za dużo

13.08.2021.

W dniu 12.08.2021r. w miejscowości Aleksandrowice (autostrada A4) w trakcie wykonywania czynności kontrolnych małopolscy inspektorzy zwrócili uwagę na pojazd członowy, którym przewożona była palownica wraz z osprzętem. Inspektorzy podejrzewali, że pojazd może być nienormatywny w związku z czym, został zatrzymany do kontroli celem weryfikacji parametrów wagowych i wymiarowych, stwierdzając:

  • rzeczywistą masę całkowitą pojazdu członowego z ładunkiem: 96,4 t, zatem przekraczającą wartość dopuszczalną przewidzianą przepisami o warunkach technicznych pojazdów i wynoszącą 40 t o wartość 56,4 t, tj. o 141 %;
  • rzeczywisty nacisk grupy osi składającej się z trzech osi pojazdów silnikowych, w której co najmniej dwie osie składowe są osiami napędowymi: 40,7 t, zatem przekraczającą wartość dopuszczalną przewidzianą obowiązującymi przepisami i wynoszącą 27 t, o wartość 13,7 t, tj. o 51 %;
  • rzeczywisty nacisk grupy osi składającej się z więcej niż trzech osi nienapędowych naczepy: 46,7 t, zatem przekraczającą wartość dopuszczalną przewidzianą obowiązującymi przepisami i wynoszącą 36 t, o wartość 10,7 t, tj. o 30 %;
  • długość kontrolowanego pojazdu członowego: 22,8 m, zatem przekraczającą wartość dopuszczalną przewidzianą obowiązującymi przepisami i wynoszącą 16,5 m, o wartość 6,3 m, tj. o 38 %;
  • szerokość kontrolowanego pojazdu członowego z ładunkiem: 3,06 m, zatem przekraczającą wartość dopuszczalną przewidzianą obowiązującymi przepisami i wynoszącą 2,55 m, o wartość 0,51 m, tj. o 20 %;

W toku kontroli ujawniono również, że w związku ze stwierdzoną masą pojazdu, przejazd powinien odbywać się z pomocą dwóch pojazdów pilotujących.

Pojazd został usunięty na parking strzeżony, zaś wobec przewoźnika toczyć się będzie postępowanie administracyjne zagrożone karą w wysokości 18 000 zł.