Działania wspierające Małopolski Urząd Wojewódzki

31.03.2021.

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczna związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-CoV-2, Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie ponownie rozpoczął działania wspierające Małopolski Urząd Wojewódzki w zakresie dostarczania środków ochrony osobistej do jednostek samorządu terytorialnego.