Fatalny stan opony – wystające druty

11.01.2021.

Małopolscy inspektorzy w dniu 7 stycznia br., prowadzący czynności inspekcyjne w miejscowości Gorzeń na DK nr 28, zatrzymali do kontroli zespół pojazdów, należący do polskiego przewoźnika.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono nadmiernie zużyty bieżnik opony, widoczny oplot drutów stalowych, znaczące uszkodzenia i pęknięcia.

Zatrzymano dowód rejestracyjny pojazdu. W związku z powyższym wszczęto postępowanie administracyjne względem przewoźnika na kwotę 2000 zł.