Formularz sprawozdania ADR za rok 2023

09.02.2024.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie w związku z koniecznością zapewnienia uczestnikom przewozu towarów niebezpiecznych oraz doradcom do spraw bezpieczeństwa możliwości przesyłania drogą elektroniczną rocznego sprawozdania z działalności w zakresie towarów niebezpiecznych (alternatywnie do przesyłania tego sprawozdania w wersji papierowej), co wynika z załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 24) udostępnia odpowiedni wzór wraz z instrukcją:

Sprawozdanie ADR – wzór formularza (DOCX, 64 KB).

Instrukcja podpisania i przekazania sprawozdania w wersji elektronicznej (DOCX, 96 KB).