Gabaryt – z niewłaściwym zezwoleniem i bez pilota

09.07.2021.

Małopolscy inspektorzy w dniu 8 lipca br., w miejscowości Brzuchania (DK 7), zatrzymali do kontroli zespół pojazdów należący do polskiego przewoźnika, którym wykonywany był przewóz kruszarki z Radomia do miejscowości Czechowice – Dziedzice.

W związku z podejrzeniem, że pojazd może być nienormatywny dokonano jego ważenia oraz mierzeni, które wykazały:

  • rzeczywistą masę całkowitą pojazdu 68,85 t (przekroczenie o 28,85 t),
  • rzeczywisty nacisk grupy trzech osi 29,05t (przekroczenie o 2,05 t),
  • długość 22,1 m (przekroczenie o 5,6 m)
  • wysokość 4,19 m (przekroczenie 0,19 m).

Dodatkowo ze względu na masę rzeczywistą pojazdu (68,85 t), przejazd powinien odbywać się z pojazdem wykonującym pilotowanie.

Przewoźnik posiadał zezwolenie jednak nieodpowiedniej kategorii .

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami wobec przewoźnika zostanie wszczęte postępowanie zagrożone kwotą 18000 zł.