Informacje dotyczące zwolnienia z opłaty eTOLL

18.03.2022.

Informacje z Ministerstwa Infrastruktury dotyczące zwolnienia z uiszczenia opłaty za przejazd po drogach objętych systemem SPOE KAS po uprzednim zgłoszeniu takiego przejazdu.

Informacja MI w sprawie poboru opłat od pojazdów i konwojów humanitarnych.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2022 r., wprowadzające w okresie od dnia 4 marca 2022 r. do dnia 2 kwietnia 2022 r. tymczasowe odstępstwa od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe osób i rzeczy.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2022r.