ITD i Radio Kraków razem na rzecz bezpieczeństwa

09.03.2021.

W piątek 5 marca br., podczas działań kontrolnych prowadzonych na terenie województwa małopolskiego przeprowadzono prawie 50 kontroli.

Na punkcie kontrolnym w miejscowości Rudawa (DK 79), inspektorom towarzyszył mikrofon Radia Kraków.

Niestety w jednym przypadku stwierdzono przekroczoną dopuszczalną masę całkowitą pojazdu, co skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego na przewoźnika oraz na załadowcę w wysokości po 5000 zł.