Jechał 16 dni bez odpoczynku

22.07.2020.

W dniu 21.07.2020r., na przejściu granicznym w Chyżnem małopolscy inspektorzy zatrzymali do kontroli pojazd członowy przewoźnika macedońskiego, którym przewożono 21 ton ładunku z Węgier do Polski.

W trakcie przedmiotowej kontroli stwierdzono, że kierujący dopiero tuż przed zatrzymaniem do kontroli włożył swoją kartę do tachografu i zaczął rejestrować czas jazdy, a tym samym część nocy prowadził pojazd bez zalogowanej karty w tachografie.

Po pobraniu danych z karty i tachografu w porównaniu z okazanymi dokumentami okazało się, że jazda bez karty w tachografie to istny „konik” kierowcy i występował codziennie od dnia 04.07.2020r. Miało to miejsce w różnych państwach (Turcja, Bułgaria, Rumunia, Węgry, Słowacja, Czechy). Kierowca wyjaśnił, że taki sposób postępowania w wypadku skończenia się jego czasu pracy zlecił mu jego pracodawca.

Stwierdzono między innymi, niedopuszczalne wyjęcie karty kierowcy, dwukrotne skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku o 8h35 minut, 24h54 minut, 8 razy skrócenie dziennego czasu odpoczynku o 33 minuty, 35 minut, 2h6 min, 3h9 min, 15 minut, 5h29 min, 6h25 min, 2h43 min, 3 x przekroczenie dziennego okresu jazdy o 2h36 min, 4h8 min, 24h3 min, 5 x przekroczenie maks. czasu jazdy bez wymaganej przerwy o 54 minuty, 3h26 min, 6h12 min, 6h, 2h43 min, oraz przekroczenie tygodniowego i dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu.

Łącznia suma kar za stwierdzone naruszenia na przewoźnika to 46650 zł, na kierowcę nałożono mandat karny 2000 zł. Zakazano też dalszej jazdy do chwili wykonania przez kierowcę odpoczynku tygodniowego w ilości 45 godzin. Kierowca był w trasie od 16 dni bez wymaganego tygodniowego odpoczynku.