Kierowca autobusu bez uprawnień

21.09.2023.

W dniu 19 września 2023r. w miejscowości Balice w ramach akcji BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY, prowadzonej przez małopolskich inspektorów ujawniono, że kierowca który przywiózł dzieci do szkoły, nie posiadał ważnych uprawnień do kierowania autobusem.

Data ważności uprawnienia do kierowania pojazdem kategorii D wraz z datą ważności badań lekarskich i psychologicznych upłynęła w dniu 11.07.2023r, zaś w dniu 02.08.2023r. upłynął termin ważności wymaganego szkolenia okresowego kierowcy.

W związku z powyższym kierowcy zakazano dalszej jazdy i skierowano wobec niego wniosek o ukaranie do sądu.

Wobec przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem wszczęto postępowania administracyjne w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości.