Kierowca bez uprawnień

05.09.2023.

Małopolscy inspektorzy w dniu 5 września br., podczas prowadzonej akcji „Bezpieczna droga do szkoły” w miejscowości Szymbark zatrzymali do kontroli autobus, którym było przewożonych 20 dzieci do szkoły.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że kierowca nie posiada ważnych uprawnień do kierowania pojazdem, jak również szkolenia okresowego, badań lekarskich i psychologicznych, dodatkowo kierowca nie został wyposażony wymagane dokumenty.

W związku z powyższym wszczęto postępowanie administracyjne wobec przedsiębiorcy, zagrożone karą 6000 zł.