Kierowca bez uprawnień a pojazd bez badań

18.02.2022.

W dniu 16.02.2022 r. małopolscy inspektorzy w miejscowości Oświęcim przeprowadzili kontrole pojazdu po rozładunku, w wyniku której stwierdzono:

  • brak badania technicznego ciągnika siodłowego;
  • brak badania technicznego naczepy ciężarowej;
  • nadmiernie zużyty bieżnik opon z prawej strony i lewej strony na pierwszej i trzeciej osi;
  • brak wypisu z licencji;
  • niezgłoszenie zmiany adresu siedziby prowadzonej działalności gospodarczej;
  • wykonywanie przewozu drogowego przez kierowcę, który nie posiada ważnego prawa jazdy;
  • kierujący – brak uprawnień do prowadzenia pojazdów (wezwano funkcjonariuszy Policji celem dalszego prowadzenia postępowania);
  • brak ubezpieczenia OC naczepy ciężarowej;

Zatrzymano dowody rejestracyjne z ciągnika samochodowego i naczepy.

Wszczęto postępowanie administracyjne na przewoźnika i osobę zarządzającą zagrożone karą pieniężna w wysokości 9200 zł.