Kierowca bez uprawnień

15.02.2022.

Małopolscy inspektorzy w dniu 15 lutego br., w Krakowie na ul. Księcia Józefa (DW 780), zatrzymali do kontroli zespół pojazdów należący do polskiego przedsiębiorcy (przewóz kamienia z Krakowa do Krzeszowic).

W trakcie prowadzanych czynności kontrolnych ustalono, że kierujący pojazdem, nie posiada na dzień kontroli uprawnień do kierowania pojazdem.

Okazało się, że uprawnienia zostały cofnięte za przekroczenie limitu punktów karnych.

W związku z powyższym wszczęto postępowanie administracyjne wobec zarządzającego oraz sporządzono wniosek do sądu o ukaranie kierującego.

Kierowcy wydano zakaz dalszej jazdy.