Kierowca wielokrotnie naruszał czas pracy

24.05.2022.

Małopolscy inspektorzy w dniu 20.05 br., w Pogórskiej Woli na drodze krajowej nr 94, zatrzymali do kontroli zestaw pojazdów, należący do rumuńskiego przewoźnika, którym wykonywany był międzynarodowy przewóz drogowy z Czech do Polski.

W trakcie analizy danych cyfrowych dotyczących czasu pracy kierowcy prowadzącego w/w pojazd w załodze ustalono, że kierowca w okresie kontrolnym wielokrotnie naruszał czas pracy.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono stwierdzono liczne naruszenia z czasu pracy kierowcy m.in.:

  • Skrócenie wymaganego regularnego okresu odpoczynku dziennego.
  • Skrócenie wymaganego skróconego okresu odpoczynku dziennego.
  • Niespełnienie wymogu dzielonego dziennego okresu odpoczynku.
  • Skrócenie regularnego okresu odpoczynku tygodniowego.
  • Niezrekompensowanie w wymaganym terminie skróconego odpoczynku tygodniowego.
  • Przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy.
  • Przekroczenie dziennego czasu prowadzenia pojazdu powyżej 10 godzin.
  • Naruszenie obowiązku terminowego pobierania danych z karty kierowcy.
  • Naruszenie obowiązku terminowego pobierania danych z tachografu.

Na przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą pieniężną na kwotę 8950 zł. Kierowcę ukarano mandatem karnym w kwocie 2000 zł.