Kolejna akcja „DYMOMIERZ”

11.07.2022.

Na terenie woj. małopolskiego w dniu 8 lipca br., została przeprowadzona akcja ukierunkowana na weryfikację spełniania dopuszczalnych norm emisji spalin w pojazdach.

Przeprowadzono łącznie 52 pomiary, stwierdzono 1 przypadek przekroczenia dopuszczalnych normy emisji spalin.

W trakcie powyższej akcji kontrolowano także stan techniczny pojazdów, jak również uprawnienia kierowców w zakresie wykonywania przewozów drogowych.

Zatrzymano 10 dowodów rejestracyjnych za niewłaściwy stan techniczny, m.in. wycieki płynów eksploatacyjnych, niesprawne oświetlenie, a na kierowców nałożono łącznie 14 mandatów karnych (niezabezpieczenie ładunku, przekroczenie dopuszczalnej ładowności skrócenie dziennego odpoczynku) oraz wszczęto 4 postępowania administracyjne m.in. za brak badań technicznych.