Kolejne przewozy odpadów z naruszeniami

29.04.2022.

Małopolscy inspektorzy w dniu 28 kwietnia br., w miejscowości Brzuchania (droga krajowa nr 7), zatrzymali do kontroli dwa zespoły pojazdów należących do słowackich przewoźników, które przewoziły odpady.

W jednym przypadku inspektorzy stwierdzili:

  • wykonywanie przewozu drogowego odpadów przez transportującego odpady bez oznakowania środka transportu,
  • brak uprawnień do przewozu odpadów – przedsiębiorca nie zarejestrował się w systemie bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Dodatkowo dokonano ważenia pojazdu i okazało się, że:

  • rzeczywisty nacisk pojedynczej osi napędowej: 14,55t, zatem przekraczający wartość dopuszczalną dla dróg, po których mogą poruszać się pojazdy o nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5t o 3,05t (tj. o 26,5%).

Wobec powyższego wszczęto postępowania administracyjne zagrożone karą pieniężną w wysokości 42 000 zł.

Natomiast w drugim przypadku kontrola wykazała:

  • wykonywanie przewozu drogowego odpadów przez transportującego odpady bez oznakowania środka transportu,
  • brak uprawnień do przewozu odpadów – przedsiębiorca nie zarejestrował się w systemie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Dodatkowo okazało się, że kierowca nie posiada aktualnych badań lekarskich i psychologicznych oraz kursu na przewóz rzeczy.

W tym przypadku wszczęto postępowania administracyjne na kwotę 25 500 zł.

Oba pojazdy usunięto na parking strzeżony do czasu uiszczenia kaucji.