Kolejny oddział zamiejscowy ITD w Olkuszu

06.02.2023.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym wymaga wzmocnienia administracji zespolonej. Jednostki kontrolne powinny być obecne w terenie. Dlatego bardzo zależy mi na rozbudowie i wzmocnieniu Inspekcji Transportu Drogowego – jednej ze służb zespolonych podległych Wojewodzie Małopolskiemu. Dokładnie cztery miesiące temu został otwarty zamiejscowy oddział WITD w Miechowie. Dziś na mapie pojawiła się kolejna jednostka wzmacniająca północno-zachodnią część województwa, tym razem w Olkuszu. To już szósty oddział terenowy Inspekcji, obok Nowego Sącza, Nowego Targu, Tarnowa, Chrzanowa i Miechowa. Odwracamy tendencję, którą kierowali się nasi poprzednicy polityczni – centralizacji wszelkich urzędów i struktur. Administracja i służby muszą być w terenie, blisko mieszkańców – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W uroczystym otwarciu nowego oddziału zamiejscowego Inspekcji Transportu Drogowego w Olkuszu uczestniczyli także minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadhur oraz małopolski wojewódzki inspektor transportu drogowego Paweł Kucharczyk.

Nowy punkt na małopolskiej mapie bezpieczeństwa

Nowo utworzony oddział zamiejscowy WITD w Olkuszu mieści się w budynku Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu. Na chwilę obecną obejmuje swoimi działaniami powiaty olkuski, chrzanowski, wadowicki oraz oświęcimski, a w razie zapotrzebowania wspiera również powiat krakowski. W jego ramach funkcjonować będzie także Zespół Terenowy w Chrzanowie.

Tutaj na ziemi olkuskiej, w Małopolsce, po raz kolejny dotrzymujemy słowa. Priorytetem rządu Prawa i Sprawiedliwości są bezpieczne polskie drogi. Nie tylko wielkie inwestycje, autostrady, drogi ekspresowe czy wsparcie samorządów w przebudowie i modernizacji dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich, ale także odpowiednie zachowania na drodze. (…) Oddział WITD powstający w Olkuszu jest kolejnym w Małopolsce (…). Chciałbym na ręce Pana Generała Alvina Gajadhura złożyć podziękowania wszystkim inspektorom pełniącym służbę w ITD za pracę przy drogach krajowych (…). Cieszymy się, że dzięki staraniom KWP w Krakowie i KPP w Olkuszu oraz staraniom Urzędu Wojewódzkiego, szczególnie Pana Wojewody, powstaje taki punkt zamiejscowy tutaj w Olkuszu, który pozwoli roztoczyć opiekę nad całą zachodnią częścią Małopolski, a tym samym również nad samochodami, które podążają na Śląsk – mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Inspekcja wzmacnia się kadrowo. W tym roku zatrudnimy 80 nowych inspektorów, którzy będą pracowali w Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego i będą dbali o szeroko rozumiane bezpieczeństwo na polskich drogach. Między innymi również nowe etaty będą w Małopolsce i w Olkuszu, w którym teraz przebywamy i w którym dziś otwieramy nowy oddział Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. Inspekcja Transportu Drogowego to nie tylko duże miasta wojewódzkie, ale właśnie też między innymi oddziały w mniejszych miejscowościach na terenie Małopolski. Oprócz Olkusza działa oddział w Miechowie, w Chrzanowie, w Nowym Targu, w Nowym Sączu, w Tarnowie, ale również w innych miejscach w kraju – działamy lokalnie – mówi główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadhur.

Lokalizacja oddziału w Olkuszu jest uzasadniona m.in. bardzo dużym natężeniem pojazdów ciężarowych oraz autobusów rejsowych przemieszczających się po drodze krajowej nr 94 łączącej województwo śląskie z województwem małopolskim. To także kwestia bardzo dużego ruchu pojazdów ciężarowych czy nienormatywnych. Rozbudowa sieci oddziałów terenowych pozwala wzmocnić tak ważną służbę, jaką jest Inspekcja Transportu Drogowego. Dziękuję wszystkim inspektorom, którzy na co dzień stoją na straży przepisów ruchu drogowego – dodaje wojewoda Kmita.

Utworzenie oddziału zamiejscowego w Olkuszu zostało także podyktowane bardzo dużym ruchem pojazdów przewożących odpady, pojazdów zagranicznych czy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. Umożliwi on przeprowadzanie kontroli drogowych na terenie gmin Olkusz, Bolesław, Klucze, Wolbrom i Trzyciąż.

W 2022 r. małopolscy inspektorzy przeprowadzili prawie 14,5 tys. kontroli i nałożyli na kierowców 5114 mandatów karnych. Najczęściej ujawnianymi nieprawidłowościami były: brak wymaganych dokumentów, naruszenie czasu jazdy i odpoczynku kierowców, a także niewłaściwy stan techniczny pojazdu. Kontrolerzy zatrzymali 669 dowodów rejestracyjnych, a 221 pojazdów nie zostało dopuszczonych do dalszej jazdy ze względu na bardzo poważne usterki techniczne.

Nowe furgony dla małopolskiej WITD

Otwarcie nowego oddziału WITD w Olkuszu było również okazją do zaprezentowania nowo zakupionych pojazdów. To trzy furgony ze specjalistycznym wyposażeniem. Pojazdy zostały sfinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Wojewoda Małopolski. Ich wartość to 1 094 000 zł. Na konto WITD zostały przekazane przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie w grudniu 2022 r. Wojewoda wystąpił w marcu 2022 r. o zwiększenie swojego budżetu na ten cel, aby doposażyć i właściwie przygotować Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego pod kątem kolejnych zadań, realizowanych przez tę jednostkę zespoloną, m.in. wynikających z wdrażanych regulacji w ramach Pakietu Mobilności.

Radiowozy zostały wyposażone w najnowszy sprzęt kontrolny taki jak przenośne wagi automatyczne służące do pomiaru masy pojazdów, testery czy dymomierze, a także system paneli fotowoltaicznych. Zastosowano w nich szereg niezwykle pomysłowych i nowatorskich rozwiązań, które ułatwią pracę inspektorów w codziennej służbie. Pojazdy dostosowane są do potrzeb Inspekcji Transportu Drogowego i pełnią funkcję przenośnego biura inspektorów WITD – wymienia wojewoda Łukasz Kmita.

Na szczególną uwagę zasługuje wyposażenie pojazdów w najnowsze urządzenia (anteny), które umożliwiają zdalny transfer danych. Za pomocą technologii DSRC w ciągu niespełna sekundy można pobrać informacje z przejeżdżającego pojazdu. Zakodowane dane trafią do komputera inspektora. Po odkodowaniu dadzą odpowiedź, czy m.in. mogło dojść do ewentualnej manipulacji tachografu (urządzenia rejestrującego czas jazdy i odpoczynku kierowcy). Jeśli tak, pojazd zostanie zatrzymany do szczegółowej kontroli drogowej, a inspektorzy pobiorą z tachografu pełne dane. Pobrane zdalnie dane informują, czy np. doszło do jazdy bez włożonej karty kierowcy, czy zostały przekroczone obowiązujące normy czasu pracy kierowcy, jaka jest obecnie czynność pojazdu, czy kierujący przekraczał dopuszczalną prędkość – mówi małopolski wojewódzki inspektor transportu drogowego Paweł Kucharczyk.

Anteny DSRC będą niezastąpionym narzędziem dla inspektorów w zwalczaniu różnego typu nieprawidłowości i manipulacji. Co istotne, od 2021 roku stale zwiększa się liczba inspektorów transportu drogowego w Małopolsce – w 2022 i 2023 roku po 6 etatów, a kolejne zwiększenie, również o 6 etatów, zaplanowane jest na 2024 rok. Małopolska Inspekcja Transportu Drogowego rośnie w siłę także w tym aspekcie, co jest niezwykle ważne dla sprawnej realizacji zadań kontrolnych powierzonych tej jednostce – dodaje wojewoda Kmita.

 

źródło: www.malopolska.uw.gov.pl