Kontrole taksówek

24.06.2024.

W okresie od 17 do 22 czerwca br. inspektorzy transportu drogowego na terenie miasta Krakowa oraz Międzynarodowego Portu Lotniczego w Balicach prowadzili działania kontrolne ukierunkowane na kontrole taksówek, którymi przede wszystkim wykonywany był przewóz osób za pomocą mobilnych aplikacji łączących pasażera z kierowcą.

Powyższe działania miały na celu zweryfikowanie, czy w związku ze zmianą przepisów (od dnia 17.06.2024r.) kierowcy posiadają polskie prawo jazdy.

Za brak polskiego prawa jazdy grozi mandat karny w wysokości 2 tyś. zł., a dodatkowo jeżeli podczas kontroli drogowej okaże się, że pobyt kierującego pojazdem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest dłuższy niż 6 miesięcy, sprawa będzie skierowana do sądu, gdzie może zostać nałożona grzywna w wysokości od 1500 zł do 30 000 zł.

Wyniki powyższych działań:

  • 90 kontroli taksówek;
  • 2 wszczęte postępowania administracyjne za brak wymaganych dokumentów i brak aktualnego badania technicznego pojazdu;
  • 20 nałożonych mandatów karnych na kierowców, w tym 2 mandaty za brak polskiego prawa jazdy;
  • 10 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych za niewłaściwy stan techniczny lub stan faktyczny niezgodny z informacjami zawartymi w dowodzie rejestracyjnym;
  • 1 pojazdu z uwagi na bardzo poważne usterki techniczne nie dopuszczono do dalszej jazdy;