Kontrole transportu międzynarodowego

23.10.2023.

W okresie od 16 do 20 października, małopolscy inspektorzy na głównych szlakach komunikacyjnych oraz na granicy RP, prowadzili działania kontrolne ukierunkowane na weryfikację zezwoleń międzynarodowych, przewozów kabotażowych oraz przestrzeganie przepisów o delegowaniu kierowców.

Podczas kontroli wykorzystywano również anteny DSRC do zdalnej kontroli przestrzegania norm czasu jazdy i odpoczynku kierowców.

W wyniku zintensyfikowanych działań inspekcyjnych skontrolowano 283 pojazdy należące do zagranicznych przewoźników, wszczęto 29 postępowań administracyjnych, ukarano 50 kierowców mandatami karnymi, zatrzymano 2 prawa jazdy, 2 karty kierowcy, oraz 4 dowody rejestracyjne, a 6 pojazdów usunięto na parking strzeżony.

W 5 przypadkach stwierdzono wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego bez wymaganego zezwolenia, dotyczyło to przewoźników z Turcji, Serbii, Ukrainy i Litwy.

Ponadto, inspektorzy sześciokrotnie stwierdzili naruszenia przepisów ustawy o delegowaniu kierowców, w zakresie, której wszczęte zostało jedno postępowanie, zaś w pozostałych 5 przypadkach informację o nieprawidłowościach  przekazano do Państwowej Inspekcji Pracy.

Dodatkowo cztery razy ujawnione zostały nieprawidłowości w rejestrowaniu czasu pracy, (manipulacje) polegające na używaniu niedozwolonych urządzeń, nierejestrowaniu lub używaniu karty innego kierowcy, w celu ukrycia faktycznego czasu jazdy pojazdem.

W 2 przypadkach wycofano pojazdy z ruchu drogowego, w związku ze stwierdzeniem usterek niebezpiecznych (pęknięte tarcze hamulcowe).

W 1 przypadku stwierdzono również nieprawidłowości przy przewozie zwierząt, w pojeździe litewskiego przewoźnika brak było świadectw zdrowia koni przewożonych z Litwy do Polski.