Kwarantanna graniczna – informacje

17.02.2021.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, na polskiej granicy obowiązują nowe obostrzenia. Podróżujących transportem zbiorowym obowiązuje 10-dniowa kwarantanna wjazdowa. Organem właściwym do skrócenia lub zwolnienia z jej odbycia jest właściwy ze względu na miejsce pobytu państwowy inspektor sanitarny. Prosimy o bezpośredni kontakt z inspekcją sanitarną.

Wykaz powiatowych stacji epidemiologicznych w Małopolsce: https://wsse.krakow.pl/page/stacje-powiatowe-mapka-wsse/

Z obowiązku odbycia kwarantanny wjazdowej są zwolnione m.in. następujące osoby:

  • osoby zaszczepione przeciw COVID-19, tzn. osoby, które otrzymały pełny cykl szczepień złożony z 2 dawek (osoby, które przyjęły dopiero pierwszą z dawek znajdują się w trakcie szczepienia i nie są osobami zaszczepionymi w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów),
  • osoby posiadające negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2.

Przy zwolnieniu z kwarantanny honorowane są wyniki testów antygenowych oraz RT-PCR (molekularnych, genetycznych), tzn. testów wykonanych metodami wskazanymi w kryteriach laboratoryjnych zawartych w aktualnej definicji przypadku COVID-19 z 31.10.2020 https://www.gov.pl/web/gis/definicja-przypadku-covid19-na-potrzeby-nadzoru-epidemiologicznego-nad-zakazeniami-wirusem-sars-cov-2-definicja-z-dnia-31102020-

Z obowiązku odbycia kwarantanny wjazdowej nie zwalniają natomiast negatywne wyniki testów na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 (testy serologiczne oraz kasetkowe).

Test w kierunku SARS-CoV-2:

  • w chwili przekraczania granicy z Polską wynik testu nie może być starszy niż 2 doby licząc od momentu uzyskania wyniku tego testu,
  • powinien zostać wykonany za granicą przed powrotem/wjazdem do Polski (test wykonany w Polsce jeszcze przed wyjazdem za granicę, nie zwalnia z kwarantanny przy powrocie z zagranicy, jeśli upłyną od tego czasu 2 doby),
  • wykonanie komercyjnego testu już po wjeździe do Polski nie zwalnia z obowiązku odbycia kwarantanny.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 roku.

Szczegółowe informacje: https://strazgraniczna.pl/pl/k-wjazd-do-polski-kwara/8953,Obostrzenia-na-polskiej-granicy.html

Źródło: https://www.malopolska.uw.gov.pl/