Naruszenia na granicy

09.01.2024.

W dniach 08 i 09.01.2024r, prowadzący działania kontrolne na granicy RP w miejscowości Chyżne, małopolscy inspektorzy we współpracy z funkcjonariuszami Straży Granicznej, ujawnili szereg nieprawidłowości w wykonywaniu międzynarodowych przewozów drogowych przez zagranicznych przewoźników.

W dniu 08.01.2024r., do kontroli został zatrzymany przewoźnik rumuński wykonujący przewóz na trasie Mołdawia – Polska, na podstawie zezwolenia CEMT, które utraciło ważność 31.12.2023r.

W efekcie kontroli, kierowca został ukarany mandatem karnym, zaś wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne.

Rumuński pojazd został skierowany na parking strzeżony do momentu wpłacenia kaucji oraz okazania wymaganego (ważnego) zezwolenia.

Tego samego dnia kontrola danych cyfrowych z tachografu oraz kontrola dokumentów, tureckiego przewoźnika, ujawniła fakt, iż kierowca wykonujący przewóz z Turcji do Polski trzy dni przed kontrolą rejestrował swoją aktywność na karcie innego kierowcy.

W wyniku kontroli karta, którą posługiwał się w sposób nieuprawniony kontrolowany kierowca została zatrzymana, on sam został ukarany mandatem karnym, zaś wobec przewoźnika wszczęto postepowanie oraz pobrano kaucję na poczet przyszłej kary administracyjnej.

Następnego dnia tj. 09.01.2024r., sytuacja się powtórzyła, kolejny turecki przewoźnik i kolejny turecki kierowca posługujący się cudzą kartą kierowcy.

Jednakże w tym przypadku skala naruszeń, które przy użyciu cudzej karty próbował ukryć kontrolowany kierowca była zdecydowanie większa:

  • prowadził pojazd łącznie przez 22 godzin  i 47 minut, bez wymaganego odpoczynku dobowego, tym samym przekroczył dzienny czas prowadzenia pojazdu o 12 godzin  i 47 minut,
  • skrócił dzienny czas odpoczynku o 4 godziny i 50 minut, (norma 9 godzin),
  • skrócił tygodniowy czas odpoczynku o 19 godzin  i 51 minut, odebrał jedynie 25 godzin i 9 minut nieprzerwanego odpoczynku, zamiast wymaganych 45 godzin,
  • przekroczył czas prowadzenia pojazdu bez wymaganej przerwy o 4 godziny i 56 minut, prowadził pojazd łącznie bez przerwy przez 9 godzin i 26 minut.

Również i w tym przypadku kontrola zakończyła się zatrzymaniem drugiej karty kierowcy i ukaraniem kontrolowanego mandatem karnym.

Za bardzo poważne naruszenia przepisów ustawy o transporcie drogowym wobec przewoźnika wszczęto postepowanie oraz pobrano kaucję na poczet przyszłej kary administracyjnej.