Nieodpowiedzialny przewoźnik

27.07.2020.

W dniu 20.07.2020r. w miejscowości Naprawa (droga krajowa nr 28) małopolscy inspektorzy zatrzymali do kontroli pojazd, którym wykonywany był przewóz kruszywa w ramach krajowego przewozu drogowego rzeczy na potrzeby własne.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego nacisku na podwójną oś napędową o 4,2t oraz rzeczywistej masy całkowitej pojazdu o 4,5t.

Ponadto, stwierdzono naruszenia polegające na niewyposażeniu kierowcy w dokumenty w postaci wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika i dokumentu związanego z przewożonym ładunkiem, a także ze względu na pęknięcie tarczy hamulcowej, usterkę układu hamulcowego, zakwalifikowaną jako niebezpieczna.

Za przeładowanie pojazdu zostało wszczęte postępowanie administracyjne wobec przedsiębiorcy zagrożone karą administracyjną w wysokości 15000 zł, oraz 3000 zł za naruszenie przepisów transportowych, kierowcę ukarano mandatem karnym na łączną kwotę 900 zł. Zatrzymano dowód rejestracyjny, a pojazd został usunięty na parking strzeżony.

W dniu 24.07.2020r. w miejscowości Rabka-Zdrój ( droga krajowa nr 28) inspektorzy ponownie zatrzymali do kontroli dwa pojazdy tego samego przedsiębiorcy, u którego w dniu 20 lipca 2020r. stwierdzili rażące uchybienia. Ze względu na uzasadnione podejrzenie przekroczenia dopuszczalnych nacisków na osie oraz rzeczywistej masy całkowitej pojazdy skierowano do miejscowości Rdzawka, gdzie dokonano ich ważenia.

W pierwszym przypadku stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego nacisku na podwójną oś napędową o 2,1t oraz rzeczywistej masy całkowitej pojazdu o 2,7t. Ponadto, stwierdzono naruszenia polegające na niewyposażeniu kierowcy w dokumenty w postaci wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika i dokumentu związanego z przewożonym ładunkiem. Stwierdzono liczne usterki techniczne w postaci m.in. wycieków płynów eksploatacyjnych, pękniętej tarczy hamulcowej, różnej rzeźby bieżnika opon tej samej osi, nadmiernego zużycie bieżnika opon, awarii oświetlenia pojazdu, niesprawnych drzwi.

W drugim przypadku stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego nacisku na podwójną oś napędową o 2,8t oraz rzeczywistej masy całkowitej pojazdu o 2,8t. Ponadto stwierdzono naruszenia polegające na niewyposażeniu kierowcy w dokumenty w postaci wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika i dokumentu związanego z przewożonym ładunkiem a także brak sprawdzenia okresowego tachografu.

W wyniku kontroli za przeładownie pojazdów wszczęto 2 postępowania administracyjne wobec przedsiębiorcy zagrożone karą administracyjną w wysokości po 5000 zł, a także za naruszenia transportowe 2 postępowania zagrożone karą administracyjną w wysokości po 4000 zł, kierujących ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 600 zł. Ponadto zatrzymano dowody rejestracyjne, a pojazdy zostały usunięte na parking strzeżony.