Nieprawidłowości w przewozie odpadów

08.03.2021.

Małopolscy inspektorzy w dniu 4 marca br., w miejscowości Dąbrowa Tarnowska (DK 73), zatrzymali do kontroli zespół pojazdów należący do polskiego przewoźnika, którym wykonywany był przewóz ponad 22 ton odpadów (makulatura) na trasie Tarnów – Świecie.

Podczas kontroli stwierdzono:

  • wykonywanie przewozu drogowego odpadów innych niż niebezpieczne przez transportującego odpady bez wymaganego wpisu do rejestru, o którym mowa w przepisach ustawy o odpadach,
  • wykonywanie przewozu drogowego odpadów przez transportującego odpady bez oznakowania środka transportu.

Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne zagrożone karą w wysokości 12 000 zł.