Nieprawidłowy transgraniczny przewóz odpadów

25.10.2023.

We wtorek (24 października), na granicy RP w miejscowości Chyżne, małopolscy inspektorzy biorący udział w ogólnopolskiej akcji kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów zatrzymali pojazd członowy, którym węgierski przewoźnik transportował ponad 23 tony złomu aluminiowego z Węgier do Polski.

Szczegółowa kontrola pozwoliła ujawnić fakt iż, odpad o kodzie 17 04 02, był przewożony przez przewoźnika, który nie uzyskał wymaganego wpisu do rejestru, o którym mowa w przepisach ustawy o odpadach.

W związku ze stwierdzonym naruszeniem pobrano kaucję oraz wszczęto postępowanie administracyjne wobec przewoźnika.