Nieuczciwa konkurencja

14.10.2022.

W dniu 14.10.2022r. w miejscowości Chyżne (droga krajowa nr 7) zatrzymano do kontroli samochód ciężarowy, którym wykonywany był przejazd na trasie Słowacja-Polska w ramach międzynarodowego transportu drogowego rzeczy.

W toku czynności kontrolnych kierujący okazał wypis z licencji, która została cofnięta w dniu 17.08.2022r.

Ponadto, z danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wynika, iż przedsiębiorca został wykreślony z rejestru w dniu 24.03.2022r.

W związku z powyższym, stwierdzono wykonywanie transportu drogowego bez wymaganego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji.

Dodatkowo, ujawnione usterki stanu technicznego zakwalifikowane zostały jako niebezpieczne.

Wszczęto postępowanie administracyjne, zatrzymano dowód rejestracyjny, zakazano dalszej jazdy.