Nowe przepisy w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych

09.02.2024.

17 lutego 2024r. wchodzą w życie nowe przepisy w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych.

Przepisy m.in. określają typ auta pilotującego (samochód o nadwoziu van, pick-up lub wielozadaniowy i wysokości nie mniejszej niż 1,7 m) oraz jego oznakowanie odblaskowymi pasami w kontrastujących barwach białej i czerwonej z napisem PILOT na masce przedniej, bocznych drzwiach i tylnej klapie. Z czterech do dziesięciu elementów zwiększa się obowiązkowe wyposażenie samochodu pilotującego.

Wymagane są m.in.:

  1. co najmniej dwa światła błyskowe barwy żółtej, umieszczone na dachu pojazdu symetrycznie względem podłużnej osi symetrii pojazdu; wysyłane sygnały świetlne mają być widoczne ze wszystkich stron pojazdu z odległości nie mniejszej niż 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza i nie powinny powodować oślepiania innych uczestników ruchu;
  2. światło barwy białej lub żółtej samochodowej z napisem „PILOT” barwy czarnej, umieszczone na dachu pojazdu; dopuszcza się umieszczenie tych świateł w jednej lampie zespolonej ze światłami, o których mowa w pkt 1; napis „PILOT” ma być widoczny z przodu pojazdu z odległości nie mniejszej niż 50 m przy dobrej przejrzystości powietrza;
  3. dwa światła umieszczone z przodu pojazdu oraz dwa światła umieszczone z tyłu pojazdu symetrycznie względem podłużnej osi symetrii pojazdu na wysokości od 250 mm do 1500 mm od dolnej krawędzi obudowy światła do powierzchni jezdni, a odległość pomiędzy ich osiami nie może być mniejsza niż 0,6 m, które umożliwiają wysyłanie przerywanego strumienia światła barwy żółtej; wysyłane sygnały świetlne mają być widoczne z przodu pojazdu z odległości nie mniejszej niż 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza i nie powinny powodować oślepiania innych uczestników ruchu; mają one działać tylko wówczas, gdy włączone są światła, o których mowa w pkt 1 i 2;
  4. środki bezpośredniej łączności radiowej z pojazdami pilotowanymi, w tym co najmniej jedno urządzenie przenośne umożliwiające bezpośrednią łączność radiową spoza pojazdu wykonującego pilotowanie;
  5. urządzenia nagłaśniające;
  6. co najmniej 4 pachołki drogowe U-23 o wysokości nie mniejszej niż 750 mm, o których mowa w przepisach dotyczących szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach;
  7. tarczę do zatrzymywania pojazdów;
  8. latarkę umożliwiającą wysyłanie światła barwy czerwonej do dawania sygnałów innym uczestnikom ruchu drogowego podczas niedostatecznej widoczności;
  9. wysokościomierz o możliwości pomiaru wysokości nie mniej niż 5 m;
  10. taśmę mierniczą o zakresie pomiaru nie mniej niż 30 m.

 

Rozporządzenie z dnia 8 listopada 2023 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych.