Obserwator BRD

24.05.2024.

Obserwator BRD – nowy program Inspekcji Transportu Drogowego i Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD.

20 maja 2024 roku Inspekcja Transportu Drogowego oraz Małopolska Wojewódzka Rada BRD przeprowadziły w Pałecznicy pilotaż nowego programu edukacyjnego dla młodzieży „Obserwator BRD”. Program skierowany jest do dzieci z klas 7-8 szkół podstawowych.

Całość programu składa się z dwóch głównych części: części teoretycznej realizowanej w klasach (ok. 45 minut) oraz części praktycznej realizowanej przed szkołą (ok. 45 minut). Pierwsza część składa się z trzech modułów. Pierwszy z nich dotyczy zrozumienia przyczyn wypadków drogowych ze szczególnym uwzględnieniem młodych ludzi, pojęcia ryzyka, oceny ryzyka i jego minimalizowania w ruchu drogowym. Drugi z modułów dotyczy zrozumienia pojęcia zrównoważonej mobilności oraz zrównoważonego transportu, wskazywane są mechanizmy i zależności pomiędzy transportem/ruchem drogowym/zdrowiem/ekologią. Trzeci moduł związany jest ze zrozumieniem jak społeczne kompetencje wpływają na zachowania młodych ludzi w ruchu drogowym (głównie konformizm i uleganie presji rówieśniczej, asertywność). Wszystko to przeprowadzane jest w formie warsztatów oraz praktycznych zajęć (case-study, arkusze pracy ucznia, praca grupowa, burza mózgów). Druga część to ćwiczenie praktyczne „Zobacz, że Cię nie widać”, realizowane na zewnątrz szkoły, przy pomocy pojazdów Inspekcji Transportu Drogowego. Jest to ćwiczenie pokazujące martwe pola.

„Poprzez to ćwiczenie chcemy uświadamiać młodzież, jak wygląda sytuacja z zagrożeniami w ruchu drogowym, szczególnie z udziałem ciężkich i dużych pojazdów takimi, jakie kontroluje Inspekcja Transportu Drogowego. Chcemy też pokazać, gdzie znajdują się martwe pola w ciężarówce. Takie ćwiczenie praktyczne wykonujemy, aby młodzież przekonała się, że kierowca ciężarówki nie wszędzie jest w stanie zauważyć dzieci w lusterku”- wskazuje Paweł Kucharczyk, Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.

„Małopolska Wojewódzka Rada BRD i jej członkowie posiadają już parę świetnych wspólnych programów prewencyjnych skierowanych m.in. do dzieci ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Oprócz wspólnych inicjatyw brd, poszczególne instytucje, członkowie Rady realizują swoje własne autorskie programy, na najwyższym poziomie. Świetnym przykładem jest tu Inspekcja Transportu Drogowego, która poprzez swoje działania pokazuje, jak ważne są dobrze przygotowane i szyte na miarę, poparte analizami działania prewencyjne, skierowane do konkretnej grupy odbiorców i które realizowane są w sposób systematyczny a nie jednorazowy, podlegając jednocześnie ewaluacji – Katarzyna Dobrzańska-Junco, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD.Zakończył się już pilotaż programu. „Obserwator BRD” będzie systematycznie realizowany w szkołach podstawowych w Małopolsce już od września 2024r.

Postępy oraz materiały informacyjne nt. działań udostępniane będą na stronie Małopolskiej Rady: www.brd.malopolska.pl

Żródło: https://brd.malopolska.pl/