Odpady bez oznakowania środka transportu

23.06.2021.

Małopolscy inspektorzy w poniedziałek 21 czerwca br., w miejscowości Tarnów na autostradzie nr A4 zatrzymali do kontroli zespół pojazdów należący do rumuńskiego przewoźnika, który w chwili kontroli wykonywał międzynarodowy zarobkowy przewóz drogowy rzeczy – przewożone były odpady metali nieżelaznych z Rumunii do Polski w ilości 20 t.

Dokonano oględzin przewożonego ładunku oraz pojazdów stwierdzając, że zespół pojazdów nie posiadał oznakowania wymaganego w związku z przewozem odpadów.

Ponadto stwierdzono nieprawidłowości związane z właściwą obsługą urządzenia rejestrującego i karty kierowcy.

W związku z powyższym wszczęto postępowanie administracyjne na przewoźnika rumuńskiego zagrożone karą pieniężną w kwocie 11 000 zł.