Informacja o dokonaniu darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego: Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie

Znak sprawy: SAT.2613.2.2022
Data ogłoszenia: 15.07.2022

Działając na podstawie § 39 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U z 2022 r. poz. 998) informujemy, że Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie dokonał darowizny na rzecz Fundacji Nubia, ul. Gdańska 48E, 84-240 Reda- 17 szt. routerów iPlus Router Huawei B970 HSPA 7.2 oraz 1szt. notebooka hp 6555b P520.