Informacja o nieodpłatnym przekazaniu: samochody specjalne

Znak sprawy: SAT.2613.7.2023
Data ogłoszenia: 18.10.2023

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu składników rzeczowych majątku ruchomego:

Działając w oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022r. poz.998 z późniejszymi zmianami) informujemy, że Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie przekazał nieodpłatnie na czas nieoznaczony:

  • Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie – samochody: Fiat Ducato o nr rej. KR 3KV40 oraz KR 619JA.