Informacja o nieodpłatnym przekazaniu: Peugeot 508

Działając na podstawie § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U z 2019 r. poz. 2004) informujemy, że Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie przekazał nieodpłatnie na czas nieoznaczony Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie samochód: Peugeot 508 Active o nr rej. KR 4R704.