Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu: Fiat Ducato

Data ogłoszenia: 07.12.2020

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Krakowie o wartości powyżej 1200 zł.