Informacja o nieodpłatnym przekazaniu: Fiat Ducato

Data ogłoszenia: 05.01.2021

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu składnika rzeczowego majątku ruchomego:

Działając na podstawie § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U z 2019 r. poz. 2004) informujemy, że Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie przekazał nieodpłatnie na czas nieoznaczony Gminie Olkusz samochód: Fiat Ducato o nr rej. KR 620JA.