Informacja o nieodpłatnym przekazaniu: Fiat Ducato

Znak sprawy: SAT.2613.6.2021
Data ogłoszenia: 08.11.2021

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu składnika rzeczowego majątku ruchomego:

Działając na podstawie § 38 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa(Dz. U z 2019 r. poz. 2004 ze zm.) informujemy, że Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie przekazał nieodpłatnie na czas nieoznaczony Gminie Podegrodzie samochód: Fiat Ducato – KR 6MY58.