Informacja o nieodpłatnym przekazaniu: Fiat Ducato

Znak sprawy: SAT.2613.05.2022
Data ogłoszenia: 13.01.2023

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu składnika rzeczowego majątku ruchomego:

Działając na podstawie §38 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2022r. poz.998 z późniejszymi zmianami) informujemy, że Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie przekazał nieodpłatnie na czas nieoznaczony – Gminie Łącko – samochód: Fiat Ducato o nr rej. KR3KP78.