Informacja o wyniku naboru: XX Edycja

Data ogłoszenia: 29.12.2020

Oddział Nowy Targ
Stanowisko: aplikant

Imię i Nazwisko: MICHAŁ CHYC – KUROS
Miejsce zamieszkania: Zakopane

Wydział Inspekcji Kraków
Stanowisko: aplikant

Imię i Nazwisko: MARCIN FURDAK
Miejsce zamieszkania: Tarnawa Górna