Informacja o wyniku naboru: referent w WI

Data ogłoszenia: 28.07.2023

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie: nr 121778/ 01.06.2023

Stanowisko: referent Wydział Inspekcji

Imię i Nazwisko:  Joanna Sadowska

Miejsce zamieszkania: Zdzięsławice