Ogłoszenie o zamówieniu: Specjalistyczny samochód specjalny wraz z zabudową

Znak sprawy: SAT.272.5.2020
Data ogłoszenia: 28.07.2020