Ogłoszenie o zamówieniu: usługa ochrony osób i mienia w siedzibie WITD w Krakowie

Znak sprawy: SAT.272.4.2021
Data ogłoszenia: 08.12.2021

Ogłoszenie SAT.272.4.2021 znajduje się na elektronicznej platformie zamówień publicznych:

>> Przejdź do ogłoszenia >>