Ogłoszenie o zamówieniu: specjalistyczny samochód specjalny wraz z zabudową, wyposażony w specjalistyczny sprzęt

Znak sprawy: SAT.272.1.2022
Data ogłoszenia: 04.03.2022

Ogłoszenie SAT.272.1.2022 znajduje się na elektronicznej platformie zamówień publicznych:

>> Przejdź do ogłoszenia >>