Ogłoszenie o zamówieniu: pojazdy specjalne typu furgon ze specjalistyczną zabudową oraz z wyposażeniem

Znak sprawy: SAT.272.3.2022
Data ogłoszenia: 27.04.2022

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2022/S 082-220506.

Ogłoszenie SAT.272.3.2022 znajduje się na elektronicznej platformie zamówień publicznych:

>> Przejdź do ogłoszenia >>