Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa trzech pojazdów specjalnych typu furgon ze specjalistyczną zabudową oraz z wyposażeniem

Znak sprawy: SAT.272.1.2023
Data ogłoszenia: 02.05.2023

Ogłoszenie SAT.272.1.2023 znajduje się na elektronicznej platformie zamówień publicznych:

>> Przejdź do ogłoszenia >>

Zamówienie podzielone na części – Część I z planowanym  dofinansowaniem przez WFOŚiGW.

Baner informacyjny.