Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa pojazdu specjalnego ze specjalistyczną zabudową oraz z wyposażeniem

Znak sprawy: WAT.272.2.1.2024
Data ogłoszenia: 25.04.2024

Ogłoszenie WAT.272.2.1.2024 znajduje się na elektronicznej platformie zamówień publicznych:

>> Przejdź do ogłoszenia >>

Zamówienie z planowanym dofinansowaniem przez WFOŚiGW.