Ogłoszenie o zamówieniu: Specjalistyczny samochód specjalny wraz z zabudową i wyposażonego w specjalistyczny sprzęt

Znak sprawy: SAT.272.4.2020
Data ogłoszenia: 23.06.2020