Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego: Sprzęt elektroniczny