Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego: Fiat Ducato

Znak sprawy: SAT.2613.05.2022
Data ogłoszenia: 27.12.2022

Umieszczone dokumenty są podpisane cyfrowo.