Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego: sprzęt elektroniczny i inne

Znak sprawy: SAT.2613.6.2023
Data ogłoszenia: 21.04.2023

Umieszczone dokumenty są podpisane cyfrowo.