Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku: Samochody specjalne