Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku: urządzenia do ważenia pojazdów, wagi samochodowe

Znak sprawy: SAT.2613.5.2021-1
Data ogłoszenia: 02.09.2021

Umieszczone dokumenty są podpisane cyfrowo.