Ogłoszenie o zużytych składnikach majątku: wagi samochodowe

Znak sprawy: SAT.2613.5.2021-2
Data ogłoszenia: 02.09.2021

Umieszczone dokumenty są podpisane cyfrowo.